.
 
Atalante - Sports for  Everyone

Langdurige afwezigheid

Het kan (helaas) voorkomen dat een lid verwacht dat hij/zij voor langere tijd afwezig zal zijn, bijvoorbeeld vanwege een ernstige blessure of langdurige ziekte. Bij een verwachte afwezigheid van minimaal 4 weken, mag (de ouder/verzorger van) het lid een verzoek indienen bij het bestuur om korting te ontvangen op de contributie. Het bestuur kan vervolgens uit coulance een gereduceerde contributie vaststellen (dit is geen recht). Bij goedkeuring door het bestuur zal de korting als volgt opgebouwd worden:


• 50% korting over de eerstvolgende maand na (goedkeuring van) het verzoek,
• 75% korting over de tweede maand na (goedkeuring van) het verzoek,
• 100% korting vanaf elke daarop volgende maand, tot de maand waarin het lid weer voor het eerst komt trainen.


De korting geldt alleen gedurende de periode van ziekte/blessure en is alleen van toepassing op de verenigingscontributie (d.w.z. dat bondscontributie te allen tijde volledig betaald dient te worden).


Proces/stappenplan:
1. (Ouder/verzorger van) het lid stuurt zo snel mogelijk een e-mail naar de penningmeester en ledenadministratie .
2. De penningmeester bespreekt het verzoek met de andere bestuursleden ter besluitvorming en koppelt het besluit terug aan (de ouder/verzorger van) het betreffende lid.
3. Indien het verzoek wordt ingewilligd, stort de penningmeester de korting terug.


NB Het verzoek dient gedaan te worden tijdens de periode van ziekte/blessure; verzoeken die achteraf worden gedaan, worden niet in behandeling genomen!


 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
Instagram